Slovenska Zveza Tradicionalnega Karateja SZTK

SLOVENSKA ZVEZA TRADICIONALNEGA KARATEJA je zveza Slovenskih karate društev, ki gojijo Tradicionalni karate po definiciji, načinu vadbe, ter tekmovalnih pravilih mednarodne zveze tradicionalnega karateja ITKF (International Traditional Karate Federation). Je članica evropske zveze tradicionalnega karateja (ETKF), Zveze karate organizacij slovenije (ZKOS) ter Združenja zvez borilnih športov Slovenije (ZZBŠS).

 

Slovenska zveza tradicionalnega karateja si prizadeva za uveljavitev karateja kot borilne veščine in ne kot izključno športne discipline. Pri svojem delovanju smo si zadali sledeče cilje:

  • da se ohrani karate kot borilna veščina;
  • da se tradicionalni karate napravi znan in dostopen čim širšemu krogu ljudi v Sloveniji;
  • da se zagotovi visok nivo učenja in izvajanja tradiconalnega karateja;
  • da se usklajujejo interesi posameznih članov (društev, klubov, ..) z namenom razvoja tradicionalnega karateja.

Za kakovosten razvoj tradicionalnega karateja bomo zagotovili sledeče:

  • Kvalitetno neprekinjeno izobraževanje trenerjev.
  • Organizirali tekmovanja, ki služijo predvsem preverjanju stanja in motivaciji najmlajših.
  • Zagotovili kvalitetne sodnike.
  • Organizirali kvalitetne strokovne seminarje z vodilnimi svetovnimi učitelji tradicionalnega karateja.
  • Dvignili (razvili) nivo medsebojne komunikacije.